Llegim Carner

“Per una vela en el mar blau, daria un ceptre per una vela en el mar blau, ceptre i palau…”
Canticel

Aquests versos recitats per una exiliada amiga, símbol de les seves vivències anteriors a la desfeta, eixien de tan endins, quan els deia, que semblaven propis i és que eren del domini popular. Entre la bellesa i el poder, el poeta tria el primer. Qui més qui menys en certs ambients sabien de memòria versos seus. La poesia de Carner era popular.