El carro d’escalada - Cultura i Paisatge

El carro d’escalada

Era la tipologia de carro més utilitzada pels pagesos de Catalunya, ja que servia per a moltes de les feines del camp. Amb els empostissats de fusta s’hi podien carregar portadores, fems, arena, etc. També es feia servir per portar garbes i palla.