Cister 1714 - Cultura i Paisatge

Cister 1714

Testimonis de la Guerra de Successió al senyoriu de Santes Creus

Tot i que l’Església catalana no es va manifestar en bloc a favor de l’arxiduc Carles, foren molts els religiosos i capellans que van contribuir a la seva arribada a terres catalanes, l’any 1704, i van haver de fer front a represàlies, persecucions, confiscacions de béns i exili després de la victòria borbònica. Quin va ser el posicionament de la comunitat monàstica de Santes Creus al llarg del conflicte?