Enviaments i devolucions - Cultura i Paisatge

Enviaments i devolucions

Terminis d’entrega

El termini de lliurament varia de X a Y dies laborables en funció del dia de la setmana que s’ha realitzat la compra, ja que els lliuraments únicament es realitzen de dilluns a divendres. Tots els nostres articles són enviats per mitjà de missatgeria urgent.

Les comandes es preparen en el moment en que el pagament ha estat confirmat i en el següent horari:

Dilluns a Divendres de 9:00 a 16:00 h. Les comandes rebudes fora d’aquest horari es prepararan el dia laborable següent. No es realitzen enviaments dissabtes, diumenges ni festius.

Despeses d’enviament

1. Els productes adquirits es lliuraran a l’adreça indicada a la comanda.

2. Els tiquets de compra s’enviaran a l’adreça de correu electrònic indicada pel client en el seu registre a la botiga online prestashop.laprimera.net i també podran ser consultats en el compte de registre creada per client a la botiga online prestashop.laprimera .net.

3. Els dissabtes, diumenges i festes no hi haurà ni sortida ni lliurament de comandes.

4. El lliurament es realitzarà puntualment sota la responsabilitat de transportista.

5. Una comanda es considera lliurat en el moment en què el transportista lliura el paquet, o els paquets, a el client i aquest signa el document de recepció de lliurament. Correspon a el client verificar l’estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies en l’albarà de recepció de lliurament.

6. El preu dels enviaments és el reflectit en la següent taula:

Preus dels enviaments
1 – 3 exemplars 4 – 6 exemplars + 7 exemplars
Espanya peninsular i Balears 4,50 € 4,99 € Gratuït

Reclamacions de comandes no entregades

El consumidor i / o usuari, després de la recepció d’un mail que la seva comanda està enviat, si transcorregut un termini raonable no rep el producte, pot posar-se en contacte amb culturaipaisatge.cat a través del telèfon 977 61 33 26, pel formulari de contacte o per mail: info@culturaipaisatge.cat per poder aclarir la causa de la demora.

Un cop obtinguda la reclamació, culturaipaisatge.cat contactarà amb el consumidor i / o usuari amb l’objecte d’explicar el que ha passat i arribar a un acord sobre l’esdevingut.

En cas últim que culturaipaisatge.cat no tingui disponibilitat de el bé contractat, el consumidor i / o usuari serà informat d’aquesta falta de disponibilitat i en el termini més breu possible rebrà de culturaipaisatge.cat les sumes abonades.

Anul·lacions

Si un cop realitzada la compra es vol anul·lar una comanda que encara no ha estat expedit, es pot fer sempre que s’indiqui mitjançant el formulari de contacte establert a l’efecte en la secció “contacte” o per escrit a l’adreça electrònica info@culturaipaisatge.cat, formulari d’atenció a client o bé per telèfon al 977 61 33 26 indicant el número de la comanda que es vol cancel·lar.

Política de devolucions

El consumidor i / o usuari disposarà d’un termini de 14 dies naturals comptats a partir de la data de recepció del producte per a la devolució de la mateixa sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost excepte les despeses relatives a l’enviament que seran assumits per part de l’consumidor i / o usuari.

S’estableixen les següents excepcions (entre altres) en l’exercici de el dret de desistiment i que vénen recollides expressament en la Llei en matèria de consumidors i usuaris, que són:

c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions de l’consumidor i / o usuari o clarament personalitzats.

d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

f) El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

La devolució de l’import es realitzarà mitjançant el mateix mètode de pagament amb el qual l’usuari va realitzar la compra.

El producte retornat haurà d’estar en les mateixes condicions en què es va rebre, és a dir, en perfectes condicions i per descomptat no podrà trobar-se danyat, colpejat o amb proves fefaents d’ús que impedeixin de nou la venda de el mateix producte. Per realitzar l’enviament de la mateixa s’ha de fer en un embalatge apropiat que el protegeixi durant el trajecte.

Procediment:

Per exercir el seu dret de desistiment, el consumidor i / o usuari disposa d’un termini de 14 dies naturals, per això emplenar el formulari establert a l’efecte en la secció “El meu compte” o bé farà un altre tipus de declaració inequívoca en la que assenyali la seva decisió de desistir de l’contracte de venda.

Ja sigui per un mitjà o un altre, la seva comunicació ha de contenir les següents dades:

• Les seves dades identificatives: nom complet i adreça

• Nombre de comanda que figura en la factura que li ha remès juntament amb el bé adquirit

• Descripció de el bé adquirit

• La seva voluntat de desistir de l’contracte de compravenda

• Data de la comunicació

• Si envieu la vostra petició per mitjà no electrònic (per exemple, correu postal) la mateixa haurà de venir signada.

A partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistir de l’contracte, el consumidor i / o usuari té un termini de 14 dies naturals per tornar a culturaipaisatge.cat en perfecte estat el bé adquirit juntament amb còpia de la factura de compra.

culturaipaisatge.cat comunicarà sense demora a l’consumidor i / o usuari mitjançant mail el justificant de recepció de l’esmentat desistiment, amb les instruccions de l’enviament per part de l’consumidor i / o usuari. Un cop rebut el producte o el consumidor i / o usuari hagi presentat prova fefaent de la devolució de l’bé, culturaipaisatge.cat lliurarà sense demores indegudes les sumes lliurades pel consumidor i / o usuari.