Escriure el paisatge, salvar-ne el record: - Cultura i Paisatge