Anna Isabel Serra i Masdéu, autor a Cultura i Paisatge