Montserrat Rumbau Serra, autor a Cultura i Paisatge