Rusiñol i Casas per Catalunya en carro - Cultura i Paisatge

Rusiñol i Casas per Catalunya en carro

Molt més que un anecdotari

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

És ben sabut que el viatge que van emprendre Santiago Rusiñol i Ramon Casas conegut com el viatge per Catalunya en carro va constituir una mina per a alimentar una llegenda
vivent. Els esbossos biogràfics de tots dos artistes en parlen amb una certa imprecisió que Rusiñol, amb la seva voluntat d’anar nodrint la creació del personatge que amb els
anys havia perpetrat, no només no desmentia sinó que, sorneguer fins al sarcasme, anava dimensionant. Tant era: els artistes, tots dos, tenien una obra prou consolidada a partir de la primera dècada del segle vint –i d’abans i tot – que no hi havia llegenda ni anecdotari que en desmentís la vocació, la modernitat i l’ofici.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.