Joaquim Chancho Ora et labora

No voldria confondre els lectors amb el títol; Joaquim Chancho mai ha deixat cap rastre d’ideologia religiosa a la seva obra. Què vull dir, doncs, quan associo el lema de Sant Benet, Ora…