Assumpta Rosés, autor a Cultura i Paisatge

Gonzalo Lindín. Paisatge versus abstracció

PINTOR DEL PAISATGE VISCUT Antoni Gonzalo Lindín (Oviedo 1920 - Tarragona 1999) va ser un artista que va fonamentar el seu treball en el paisatge, però també es pot dir, amb tota la raó, que era un pintor abstracte. L’informalisme, l’expressionisme abstracte i, en alguns moments, l’abstracció…

Joaquim Chancho Ora et labora

No voldria confondre els lectors amb el títol; Joaquim Chancho mai ha deixat cap rastre d’ideologia religiosa a la seva obra. Què vull dir, doncs, quan associo el lema de Sant Benet, Ora et labora, al seu procés de creació? Crec que Chancho afronta la pintura com un treball, com una acció…