Joaquim Chancho Ora et labora - Cultura i Paisatge

Joaquim Chancho Ora et labora

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

No voldria confondre els lectors amb el títol; Joaquim Chancho mai ha deixat cap rastre d’ideologia religiosa a la seva obra. Què vull dir, doncs, quan associo el lema de Sant Benet, Ora et labora, al seu procés de creació? Crec que Chancho afronta la pintura com un treball, com una acció laboriosa portada a terme amb la determinació d’una feina pròpia. Disposa d’un ofici ben après i té uns objectius, una intencionalitat clara de recerca de coneixement i d’autoconeixement. Igual com els monjos benedictins i cistercencs, Chancho no espera que li arribi una il·luminació sobrenatural per treballar, per creure. L’hàlit creatiu, les inspiracions, li arriben mentre medita o treballa, quan té les mans i la ment en acció.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.