Francesc Murillo Galimany, autor a Cultura i Paisatge

Les comunitats jueves catalanes

Els jueus representaren el col·lectiu més nombrós i poderós econòmicament entre les minories de confessió diferent a la cristiana que vivien a la Corona d’Aragó en època medieval. Al segle XIII hi havia comunitats hebrees en gairebé totes les ciutats i viles catalanes, i en diversos pobles del seu…