Les comunitats jueves catalanes - Cultura i Paisatge

Les comunitats jueves catalanes

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

Els jueus representaren el col·lectiu més nombrós i poderós econòmicament entre les minories de confessió diferent a la cristiana que vivien a la Corona d’Aragó en època
medieval. Al segle XIII hi havia comunitats hebrees en gairebé totes les ciutats i viles catalanes, i en diversos pobles del seu entorn, fins arribar a un total d’uns 130 municipis amb presència jueva, una presència que oscil·lava entre uns pocs milers i algunes famílies. Els jueus s’establiren, sobretot, en les ciutats i centres comarcals d’una certa importància, amb un volum de negocis remarcable i una situació estratègica respecte de les vies de comunicació que els permetés desenvolupar activitats artesanals i comercials de tot tipus, junt amb l’activitat de lliurament de préstecs.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.