Jaume Noguera, autor a Cultura i Paisatge

La ciutat ibèrica del Vilar de Valls: l’antiga Kissa?

Les excavacions recents realitzades al jaciment arqueològic del Vilar (Valls, Alt Camp) han descobert part de la trama urbana i del sistema defensiu d’una gran ciutat ibèrica, d’un mínim de 6 ha, que va ser destruïda durant la Segona Guerra Púnica a la península Ibèrica (218-206 aC).