La ciutat ibèrica del Vilar de Valls: l’antiga Kissa? - Cultura i Paisatge

La ciutat ibèrica del Vilar de Valls: l’antiga Kissa?

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

Les excavacions recents realitzades al jaciment arqueològic del Vilar (Valls, Alt Camp) han descobert part de la trama urbana i del sistema defensiu d’una gran ciutat ibèrica, d’un mínim de 6 ha, que va ser destruïda durant la Segona Guerra Púnica a la península Ibèrica (218-206 aC).

El descobriment es va produir l’any 1882, durant la construcció de l’estació del ferrocarril i la urbanització posterior de la plaça de l’Estació, de la zona del passeig i també sota els magatzems situats al nord de l’estació. L’any 1923, durant l’esplanació dels terrenys on s’havia de construir el camp de futbol, els arqueòlegs Josep Colomines i, més tard, Josep de C. Serra Ràfols, de l’Institut d’Estudis Catalans, van poder excavar parcialment dues habi- tacions, uns treballs que romanen inèdits. Durant els anys posteriors, la urbanització de la zona i la successiva construcció d’edificis públics i privats van anar afectant el jaciment, sense que se’n fes cap mena de registre o acció de salvaguarda. En aquest sentit, la tasca de seguiment de les diferents obres per part de la Comissió d’Arqueologia de l’Institut d’estudis Vallencs va ser fonamental.

Després de seixanta anys de remocions incontrolades del terreny, l’any 1983 es van reprendre les intervencions arqueològiques a la zona situada entre el camp de futbol i el col·legi Eugeni d’Ors. Les excavacions posteriors van continuar condicionades al creixement urbà de l’actual població de Valls, de manera que mai s’havia pogut tenir una visió en extensió i en profunditat de les restes de l’assentament. És el cas, per exemple, de les diverses obres d’ampliació i reforma del CEIP Eugeni d’Ors, les darreres realitzades l’any 2008, les quals van permetre documentar restes d’habitatges, sitges d’emmagatzematge i possibles carrers.

(Podeu continuar la lectura obrint el PDF adjunt)

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.