Josep Maria Porta i Balanyà, autor a Cultura i Paisatge

Les Narraciones Históricas

Amb les Narraciones Históricas desde el año 1700 hasta el año 1725..., Castellví és convertí en la memòria viva de la guerra. Les va escriure en castellà, perquè ho féu des de Viena i anaven adreçades al gran públic. El seu objectiu era del tot clar: impedir que els guanyadors de la conflagració…

El call de Montblanc

En el segon quart del segle XIV sembla que a Montblanc ja hi havia una comunitat jueva, la qual la tenim perfectament documentada des del 1261, i fins ben entrada la catorzena centúria adquirí una certa notorietat i es constituí com a barri o call, que depenia de la col·lecta de Barcelona.

Francesc de Castellví

Francesc de Castellví Obando va ser nomenat fill predilecte de la vila de Montblanc per acord del Ple municipal en sessió extraordinària del 5 de setembre de 1994, el qual, no hem de confondre amb el seu descendent, el general Lluís de Castellví i de Vilallonga. D’aleshores ençà, cada 11 de…