Les Narraciones Históricas - Cultura i Paisatge

Les Narraciones Históricas

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

Amb les Narraciones Históricas desde el año 1700 hasta el año 1725…, Castellví és convertí en la memòria viva de la guerra. Les va escriure en castellà, perquè ho féu des de Viena i anaven adreçades al gran públic. El seu objectiu era del tot clar: impedir que els guanyadors de la conflagració tergiversessin la història.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.