Rafael Castells i París, autor a Cultura i Paisatge