Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus: 75 anys - Cultura i Paisatge

Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus: 75 anys

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

L’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus és una entitat de dret privat que té com a finalitats vetllar per la conservació del monument, fomentar i divulgar l’estudi de la història, l’art i l’arqueologia del Monestir de Santes Creus i de les seves fundacions, així com la investigació històrico-social, econòmica, antropològica i cultural de l’actual municipi d’Aiguamúrcia des de l’exclaustració fins els nostres dies, i formar un arxiu i una biblioteca amb tot aquells documents i objectes d’interès per als fins de la societat. Promogut per l’historiador Eufemià Fort i Cogul, el metge de Santes Creus, en Pere Serramalera i el rector de la parròquia, Abdó Socias i Bové, inicià les seves activitats l’any 1944, i assolí la legalitat el 14 de setembre de 1947. Davant la manca d’atenció i recursos de les administracions del moment, es fa palesa una preocupació per la conservació i la restauració del monestir i una necessitat de difondre la seva història, amb la voluntat de recuperar un símbol nacional i de la història de Catalunya.

El nom, li ve del rètol de la caixa de fitxes que sobre el monestir tenia l’Eufemià Fort; un nom més implicat amb l’estudi que amb l’associacionisme, que la política franquista volia evitar.

Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus

És una de les entitats més antigues de Catalunya en el seu gènere i els setanta-cinc anys de tasca ininterrompuda que enguany es commemoren, donen fe de la seva eficàcia i de la perseverança a favor de Santes Creus de tantes persones que n’han estat directius i socis. El domicili social de l’entitat és a la Biblioteca del Monestir de Santes Creus, per especial concessió del Patronat del Monestir. El primer president de l’entitat fou el doctor Joaquim Guitert i Fontserè, i fins a l’actualitat l’arxiu ha tingut vuit presidències, 6 homes i les dues darreres, dones.

Des del seu naixement, l’Arxiu Bibliogràfic va entendre que una de les seves principals funcions era la de donar a conèixer el monestir de Santes Creus i fomentar entre la ciutadania i les institucions la necessitat de conservar-lo per a les generacions futures. En aquest sentit, s’ha implicat amb totes les institucions per ajudar, des del territori, amb totes aquelles tasques de restauració i salvament del patrimoni del monestir. Això li va valer el nomenament com a Entitat Col·laboradora del Patrimoni Cultural l’any 1984.

 

Llegiu l’article sencer entrant auí mateix o a l’enllaç de sota.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.