COLOBICUS MARGINATUS - Cultura i Paisatge

COLOBICUS MARGINATUS

TARDES A POBLET (II)

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

El dia 2 de gener del 1930, trobant-me incidentalment a l’Espluga de Francolí, i disposant d’unes hores, vaig anar a visitar la Font de Nerola. Pels seus voltants vaig tenir la sort de capturar, sota l’escorça d’una alzina, entre altres insectes, un Colobicus marginatus….

Així comença un text de Francesc Español i Coll (Valls, 1907 – Barcelona, 1999) Español es llicencià en farmàcia el 1935, a la Universitat de Barcelona, però mai es va dedicar a la seva carrera. Fou un dels primers especialistes mundials en algunes famílies de coleòpters. En descriví prop de sis-cents tàxons.

A disset anys feu la primera exploració a una cavitat subterrània per recollir fauna cavernícola. Fou a la cova del Traça o Trasses, a prop de Fontscaldetes, al terme de Cabra, on Español descobrí una espècie que seria denominada Speophilus españoli en honor al seu cognom. Al llarg de la seva vida va explorar més de mil cinc-centes cavitats.

Era fill d’un advocat vallenc. Estudià el batxillerat a Valls, s’examinà a Tarragona i el 1924 va entrar a treballar al Museu de Zoologia de Barcelona, on el 1932 fou nomenat regent d’Entomologia. Després de la guerra civil, fou designat conservador del Museu i el 1966 es féu càrrec de la direcció de la institució. Va ingressar a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Fou professor de Zoologia i el 1982 va ser nomenat Doctor Honoris Causa per la UAB.

Francesc Español i Coll, setembre de 1951. © Fotografia: Fons de l'Institut d'Estudis Vallencs.

El març de 1933, en la sessió celebrada per la Institució Catalana d’Història Natural, el senyor Español hi presentà una nota sobre la captura a l’Espluga de Francolí d’un exemplar de Colobicus marginatus. El periòdic barceloní La Vanguardia, en les edicions del 8 i el 21 de març de 1933, dedicava unes ratlles a parlar de la troballa a l’Espluga de Francolí.

La Institución Catalana de Historia Natural, siguiendo la tarea de divulgación de los conocimientos de historia natural, referentes a Cataluña, ha organizado una excursión a las minas de Espluga de Francolí, la cual será completada con estudios de botánica y entomología en el bosque de La Pena. Se visitará el monasterio de Poblet, y, si hay tiempo el de Santes Creus. El día elegido ha sido el 26 del actual. La excursión se hará en autocar, saliendo de la Plaza de Cataluña a las seis i media de la mañana. El regreso se hará a las nueve de la noche el mismo día 26.

El 1958 fundà la revista Miscelánea Zoológica. La seva producció científica s’apropa al mig miler d’articles publicats i alguns llibres. Els treballs sobre la seva personalitat són nombrosos i molt estimats, com per exemple el volum 14 de Miscel·lània de l’Alt Camp: Quaderns de Vilaniu, 1988, on es tracten aspectes de la seva figura i dels seus treballs. Un altre que se li dedicà, fou el cinquè volum de Treballs, el 1982.

L’Institut d’Estudis Vallencs dedicà a la figura de Francesc Español la Jornada de Patrimoni Humà de 2018. Coincidint amb la Jornada s’hi pogué veure una exposició: “D’escarabats i altres coses… El Dr. Francesc Español i Coll”. S’hi dictaren tres conferències: Pilar Vives, Mercè Durfort i Xavier Bellés, sobre la personalitat científica del doctor Español. S’hi féu una taula rodona “Aportació científica i personal de Francesc Español a les institucions catalanes” en la qual intervingueren Joaquim Gosálbez, del Museu de Zoologia de Barcelona, Maria Blas, de la UB i Mercè Dufort, de la Institució Catalana d’Història Natural, actuant-hi de moderador Anselm Crusells.

Per tots aquells que no som científics, la troballa del doctor Español a la Conca de Barberà ‒la Font de Nerola és en terme de Vimbodí-Poblet‒ és només una curiositat, però per l’experiència científica del farmacèutic vallenc, degué ser una troballa amb majúscules.

Josep M Vallès i Martí

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.