La casa del Rourell, una Comanda del Temple
 al Camp de Tarragona (1162-1248) - Cultura i Paisatge

La casa del Rourell, una Comanda del Temple
 al Camp de Tarragona (1162-1248)

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

A la banda més meridional de l’Alt Camp, dins el terme del castell del Rourell, els templers van adquirir vers 1162 el mas de Bellestar, donat pel cavaller Berenguer de Monells en professar com a frare de la Milícia, que, malgrat que en algun període hi constin diversos comanadors, depengué sempre de la comanda de Barberà.

El 1248, davant la impossibilitat de mantenir-hi una comunitat canònica, el capítol de la província reunit al castell de Miravet, presidit pel mestre fra Guillem de Cardona, va acordar alienar aquesta propietat llunyana al nucli central de la comanda i potenciar aquesta darrera amb l’adquisició dels llocs veïns de Pira i Pinetell, a tocar el terme de Barberà.

Amb aquesta alienació es tallava la possibilitat de configurar al Camp de Tarragona una comanda de l’orde del Temple, canònicament constituïda, amb una petita comunitat que hi desenvolupés la vida pròpia que marcaven la Regla i els Costums del Temple.

El mas de Bellestar, al llarg de gairebé un segle de vida sota govern del Temple, va donar origen després al poble de la Masó, que es desenvolupà ocupant els tres quilòmetres quadrats que havien constituït el domini templer.

 

(podeu continuar llegint l’article sencer, aquí)

Mapa de les comandes i posessions de l'orde del Temple al Camp de Tarragona. © Cultura i Paisatge, 2022

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.