Josep Maria Sans Travé, autor a Cultura i Paisatge

Lluís Domènech i Montaner a la Ruta del Cister (V)

Com altres arquitectes de l’època, Domènech fou també un viatjant del territori europeu, però especialment del nacional -no endebades formava part de grups excursionistes i deixà en les seves llibretes de viatges algunes referències a les comarques de la Ruta del Cister, com és el cas de…

Lluís Domènech i Montaner a la Ruta del Cister (IV)

Com altres arquitectes de l’època, Domènech fou també un viatjant del territori europeu, però especialment del nacional -no endebades formava part de grups excursionistes i deixà en les seves llibretes de viatges algunes referències a les comarques de la Ruta del Cister, com és el cas de…

Lluís Domènech i Montaner a la Ruta del Cister (II)

Com altres arquitectes de l’època, Domènech fou també un viatjant del territori europeu, però especialment del nacional -no endebades formava part de grups excursionistes i deixà en les seves llibretes de viatges algunes referències a les comarques de la Ruta del Cister, com és el cas de…

Lluís Domènech i Montaner a la Ruta del Cister (I)

Com altres arquitectes de l’època, Domènech fou també un viatjant del territori europeu, però especialment del nacional -no endebades formava part de grups excursionistes i deixà en les seves llibretes de viatges algunes referències a les comarques de la Ruta del Cister, com és el cas de…

Felip d’Anglesola

Foren els Anglesola membres d’una de les famílies aristocràtiques més antigues i rellevants de la Catalunya Nova, establerts precisament al lloc d’ Anglesola, essent el seu fundador Berenguer Gombau. A aquest cavaller, emparentat amb els vescomtes de Barcelona, els comtes germans Ramon Berenguer II…

Un armorial de l’Arxiu Nacional de Catalunya

L’armorial que es presenta duu el següent títol: “Algunas memorias de las casas de Moncada, Esclafana y Peralta, Rusos, Aragón y Cardona que posseen los Principes de Paterno, condes de Calatanixeta y Aderno, Esclafana duques de Bihona, condes de Calatabelota, duques de Montalto, condes de Colisano…

L’Arxiu Nacional de Catalunya

L’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), creat l’any 1980 i amb seu a Sant Cugat del Vallès, és la institució arxivística cabdal del país, encarregada d’aplegar, conservar i difondre el patrimoni documental de Catalunya, especialment la documentació de l’Administració de la Generalitat. Adscrit al…

Poder de Poblet

Des de la seva fundació, el cenobi de la Conca havia evitat participar en les institucions polítiques del país per centrar més la seva actuació en el bon govern de la comunitat i la gestió de les seves terres i dominis. És cert, però, que els abats responien a la invitació que els feien els…