Josep Maria Sans Travé, autor a Cultura i Paisatge

Felip d’Anglesola

Foren els Anglesola membres d’una de les famílies aristocràtiques més antigues i rellevants de la Catalunya Nova, establerts precisament al lloc d’ Anglesola, essent el seu fundador Berenguer Gombau. A aquest cavaller, emparentat amb els vescomtes de Barcelona, els comtes germans Ramon Berenguer II…

Un armorial de l’Arxiu Nacional de Catalunya

L’armorial que es presenta duu el següent títol: “Algunas memorias de las casas de Moncada, Esclafana y Peralta, Rusos, Aragón y Cardona que posseen los Principes de Paterno, condes de Calatanixeta y Aderno, Esclafana duques de Bihona, condes de Calatabelota, duques de Montalto, condes de Colisano…

L’Arxiu Nacional de Catalunya

L’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), creat l’any 1980 i amb seu a Sant Cugat del Vallès, és la institució arxivística cabdal del país, encarregada d’aplegar, conservar i difondre el patrimoni documental de Catalunya, especialment la documentació de l’Administració de la Generalitat. Adscrit al…

Poder de Poblet

Des de la seva fundació, el cenobi de la Conca havia evitat participar en les institucions polítiques del país per centrar més la seva actuació en el bon govern de la comunitat i la gestió de les seves terres i dominis. És cert, però, que els abats responien a la invitació que els feien els…

Fra Guillem de Guimerà

“Senyor (dirigint-se al monarca) i senyors (adreçant-se als altres membres de la Cort general), el bisbe de Lleida us ha exposat en nom del rei l’anul·lació de la revocació que es feren dels nostres càrrecs. Ara, ja restituïts en les nostres funcions, vull que sapigueu que ni jo ni els meus companys…

La muralla de Montblanc

El tradicional poder militar francès a l’època Moderna es basava fonamentalment en el coneixement del terreny i del sistema defensiu de les poblacions que els seus exèrcits trobaven en el seu avenç i que sovint havien de posar setge. Per això, fou tant important el paper dels seus enginyers.

Orígens de Vallbona

En general quan es parla dels tres monestirs cistercencs de la Catalunya Nova tots tenim la tendència a igualar-los històricament en el sentit que els considerem com a fundacions del comte Ramon Berenguer IV per promoure la colonització de les tres comarques d'aquesta banda de Catalunya, després de…