La immigració occitana a la Catalunya moderna - Cultura i Paisatge

La immigració occitana a la Catalunya moderna

Un nou estudi de Valentí Gual Vilà i Raimon Masdéu i Térmens

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

“El llibre La immigració occitana a la Catalunya moderna, de rabiosa actualitat potser ara més que mai, pels darrers corrents migratoris al nostre continent, ens fa reflexionar sobre un problema europeu poc conegut. La pregunta és: els occitans es van veure forçats a abandonar el seu país per guanyar-se la vida? O bé, els occitans que van venir a Catalunya ho van fer perquè la nostra terra els oferia moltes oportunitats de desenvolupament personal o familiar?

De lectura ràpida (un parell d’hores) La immigració occitana a la Catalunya moderna, de Valentí Gual Vilà i Raimon Masdéu i Térmens, ens permet descobrir alguns dels nostres orígens, onomàstic, toponímia i de la seva influència en la nostra llengua i en la història dels nostres pobles.”

Compra’l a CISTERBOOKS

RESSENYA BIBLIOGRÀFICA

per Ernestina Vallverdú

Valentí Gual Vilà, Raimon Masdéu i Térmens. La immigració occitana a la Catalunya moderna. Rafael Dalmau Editor, 2021. 96 p.

El llibre s’ha publicat en la col·lecció Episodis de la història amb el número 371. Es tracta d’una bona síntesi de les investigacions al voltant de la immigració occitana a Catalunya des de mitjans del segle XV fins a l’inici del XVIII. Compta amb una extensa i variada bibliografia.

Partint d’un dels reptes actuals de la nostra la societat, com és el fet migratori, el text es va endinsant en les diferents èpoques i onades de població que s’ha desplaçat fins a les nostres terres, incidint en els nostres veïns del nord. Els autors observen que el tema desperta interès, bàsicament pels nombrosos estudis que s’han fet al voltant de la qüestió des de mitjans del segle passat fins a l’actualitat.

Com a entrant, ens situa en el context històric i demogràfic de finals del segle XV fins al XVIII, amb els esdeveniments clau viscuts en l’àmbit europeu i de casa nostra. D’aquesta manera ens argumenta i ens facilita la comprensió de com la Catalunya de finals del segle XV es trobava en nivells demogràfics baixos. Amb diferents exemples, dades concretes i els diversos factors a tenir presents, explica com la situació es capgira i la població catalana augmenta notablement: la immigració occitana del moment hi va contribuir.

El llibre continua amb el tastet i resum de les diferents hipòtesis sobre la immigració occitana basada en els estudis anteriors més destacats, com el de Nadal i Giralt. Però arribats a alguna de les respostes, es generen noves preguntes.

Per això, un dels plats forts del contingut el trobem en el capítol dedicat al repàs de les fonts documentals. Més enllà dels llibres parroquials sagramentals, els autors ens dibuixen un mapa de possibilitats per a seguir el rastre d’aquests immigrants occitans que es van desplaçar per a viure a Catalunya.

Els autors es deturen ens els fogatges de principis de l’edat moderna, ja que en diversos punts del país i de manera explícita en part d’aquesta documentació es posa nom i cognoms als immigrants occitans i francesos. Tanmateix és fàcil passar-los per alt o bé caure en errors. Per això Gual i Masdéu són molt curosos en matèria de nomenclatura i ens plantegen aspectes a tenir en compte: transcripcions de l’escrivent; diversitat de formes d’un mateix cognom; qüestions d’origen geogràfic; diverses maneres d’anomenar aquests estrangers….

A continuació trobem el capítol basat en el cercle de dedicació diària, un concepte que ens ajuda a comprendre els àmbits de relació social, laboral o comercial de la població d’aquell temps.

Tot seguit hi ha un altre dels capítols clau del llibre: l’assaig de cronologia. Acceptant les limitacions de la documentació, fent un recorregut per diferents estudis de diversos punts geogràfics del país i amb l’ajut visual dels gràfics, els autors poden concretar anys i percentatges de matrimonis amb un cònjuge d’origen occità.

Seguint en la línia, podem degustar el capítol de l’origen i les rutes dels immigrats. Amb una certa dosi d’empatia, Gual i Masdéu ens situen en els diferents indrets del Pirineu on han localitzat occitans. Descriuen els diferents llocs de pas per a poder travessar el massís pirinenc des de la banda nord cap a la meridional.

En els darrers capítols, els historiadors ens quantifiquen els occitans que van contreure matrimoni en terres catalanes i ens descriuen com eren. Amb el buidatge dels diferents estudis més actuals, llisten percentatges de matrimonis occitans en diferents anys i punts de Catalunya. A més, poden precisar com eren aquests.

En les conclusions tot són exquisideses. Els autors paren esment en tots els detalls del tema que els ocupa: les relacions seculars d’ambdues bandes del Pirineu, els més de dos-cents anys de moviment migratori, les múltiples causes o les repercussions en la demografia catalana. Val la pena rumiar en les reflexions finals.

És admirable com en poques planes es poden explicar i perfilar tants detalls de la història de Catalunya; ell llibre fa honor a la filosofia de la col·lecció.

Fitxa tècnica:

LA IMMIGRACIÓ OCCITANA A LA CATALUNYA MODERNA
Valentí Gual i Vilà | Raimon Masdéu i Térmens
ISBN: 978-84-232-0871-5
Col·lecció: Episodis de la història, núm. 371**
Pàgines: 96
Format: 12 x 16,5
Preu: 8,00 €

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.