Jaume Pons Monravà i la Capella del Sant Crist de Salomó - Cultura i Paisatge

Jaume Pons Monravà i la Capella del Sant Crist de Salomó

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

Abans de l’eclosió d’Antoni Viladomat i Manalt (1678-1755), el pintor més destacat de la primera meitat del set-cents al Principat, s’ha parlat de l’existència d’una escola pictòrica d’Escaladei que va desplegar la seva activitat en terres tarragonines al llarg del segle XVII, a l’empara de la gran cartoixa catalana.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.