Salomó: la casa Nin, el Sant Crist i el ball parlat - Cultura i Paisatge

Salomó: la casa Nin, el Sant Crist i el ball parlat

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

La societat de l’Antic Règim (segles XVI-XVIII) era una societat feudal caracteritzada per la vigència de les senyories jurisdiccionals, en mans de l’aristocràcia -laica i eclesiàstica-, i el sistema de rendes que els pagesos pagaven als senyors. Era, també, una societat estamental –els grups socials es definien segons el naixement- i rural –la major part de la població es dedicava a tasques agràries i vivia en pobles i masos.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.