Memòria fotogràfica - Cultura i Paisatge

Memòria fotogràfica

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

Encetem una nova secció a Cultura i Paisatge que pretén ser una finestra oberta dels arxius de les nostres comarques. La desconeixença que tenim dels fons que guarden els nostres arxius i de la gestió per a la seva conservació i documentació és més aviat minsa, llevat, és clar, dels estudiosos i dels autors de llibres especialitzats. Els arxius locals i comarcals conserven la nostra història i, en la mesura que poden, la difonen.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.