El món del vi: comercialització i transport a través del Port de Tarragona - Cultura i Paisatge

El món del vi: comercialització i transport a través del Port de Tarragona

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

És un fet ben conegut que la introducció dels ordes regulars i militars en les terres tarragonines va respondre, principalment, a una estratègia de la casa comtal barcelonina consistent en reduir el control polític, militar o dominical de llinatges molt poderosos com els Bordet, o els Clarmunt. Tanmateix, la demostrada fidelitat de l’orde cistercenc al comte o rei, així com la seva proximitat als interessos de l’església tarragonina la convertien en una candidata ideal en el procés repoblador en el curs mig i sobretot baix del Francolí. D’altra banda, el desplegament cistercenc també permetia obtenir mitjans de producció estratègics per al desenvolupament d’unes economies monàstiques complexes i perfeccionades que tenien la capacitat d’acumular importants estocs, transformant d’aquesta manera els mercats.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.