Infants en l'art - Cultura i Paisatge

Infants en l’art

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

Visitar el Museu de Montserrat és endinsar-se en un món ben variat. Un pot veure la globalitat de les obres, es pot centrar en un període concret, pot interessar-se per un sol pintor o bé pot sentir fascinació per determinats temes en l’art. Hi ha qui sent passió pels paisatges, hi ha qui frisa amb l’estudi del cos humà, qui gaudeix de l’abstracció, qui llegeix l’arqueologia o fins i tot el que busca animals. En aquest breu article pararem la nostra atenció en els infants del Museu de Montserrat. Farem una nova mirada als infants, la mirada dels artistes. Els infants han estat un tema recurrent en la historia de l’art i els nostres creadors catalans en són un bon exemple, això sí, amb formalitzacions i representacions diferents segons el context històric i social que els envolta. Els nens en aquestes obres que aquí descobriu són el reflex d’unes tendències artístiques, d’una estètica determinada i d’un sentit ètic que aporta el compromís del seu autor amb una realitat viscuda.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.