Els revestiments de rajola de la Capella del Roser de Valls - Cultura i Paisatge

Els revestiments de rajola de la Capella del Roser de Valls

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

Segons la documentació, l’actual capella del Roser de Valls és fruit de la remodelació d’una capella anterior, més petita, construïda arran d’una disposició del 20 de gener de 1337. Aquella primera capella va ser consagrada sota la invocació de santa Anna i de la santa Creu i, pel que sembla, el 2 de maig de 1338 ja devia estar acabada ja que un tal March Veyà, prevere i parent del seu fundador, Bernat Serra, en prengué possessió.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.