Albert Telese i Compte, autor a Cultura i Paisatge

Les rajoles d’oficis del segle XVII

Les primeres rajoles decorades del Principat sembla que corresponen al segle XIII. Són rars exemplars pintats en verd i morat sobre fons blanc, estil que perdura durant el segle XIV. Als segles XV i XVI, la rajoleria catalana s’inspira decisivament en la valen - ciana, i els motius són ara…

Ginys catalans

La història de l'art català està plena de fites presents en la memòria de tothom. Moltes de les seves obres formen part del patrimoni universal i, per tant, d'elles se n'ha parlat i escrit a bastament i amb plena justificació. Des de l'art romànic i el gòtic obrats a Catalunya fins als grans…