El castell de Solivella i el seu centre d'interpretació - Cultura i Paisatge

El castell de Solivella i el seu centre d’interpretació

La construcció del castell de Solivella destacava per les grans i fortes muralles i torres de defensa, algunes de forma quadrada i altres rodones; pels merlets amb matacans, pel pati al bell mig del qual es trobava el brocal de la immensa cisterna coronat amb la imatge de l’arcàngel Sant Miquel, sostingut per dos àngels amb l’escut dels Llorac; per l’escala espaiosa amb passamà treballat que donava accés a les estances superiors, i per les grans sales, galeries, xemeneies dins les cambres, bigues artístiques, peanyes de gust refinat, pedres cisellades i baixos, destinats a les feines agrícoles i d’administració del propi castell.