Les investigacions del cementiri i el call de Tàrrega - Cultura i Paisatge

Les investigacions del cementiri i el call de Tàrrega

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

La notícia més antiga de la presència de jueus a la vila de Tàrrega és de l’any 1277 (Muntané 2015). Gràcies al creixement i a la consolidació que la comunitat targarina va experimentar al llarg de les primeres dècades del segle XIV, no només va acabar equiparant-se jurídicament a l’aljama de Lleida, de la qual depenia en els primers moments, sinó que a partir de 1331 és freqüent trobar-la en alguns documents dirigits a l’aljama targarina com a col·lecta “iudeis collecte ipsius aliame” o “eius collecte” (Muntané 2015: XCVIII).

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.