L'Arxiu Nacional de Catalunya - Cultura i Paisatge

L’Arxiu Nacional de Catalunya

L’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), creat l’any 1980 i amb seu a Sant Cugat del Vallès, és la institució arxivística cabdal del país, encarregada d’aplegar, conservar i difondre el patrimoni documental de Catalunya, especialment la documentació de l’Administració de la Generalitat. Adscrit al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, l’ANC té el doble caràcter d’arxiu general de l’Administració i d’arxiu històric. Com a arxiu general de l’Administració, ingressa, recupera i gestiona la documentació generada per l’acció política i administrativa dels departaments, organismes i empreses de la Generalitat. En aquest sentit, és una institució que està al servei de l’Administració i dels ciutadans. En la seva condició d’arxiu històric, recupera tota aquella altra documentació que, d’acord amb la legislació, té una especial rellevància per al coneixement de la nostra història nacional.