L'almorratxa de vidre - Cultura i Paisatge

L’almorratxa de vidre

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

El vidre dels segles XVI al XVIII és un dels exem – ples més destacats de les arts decoratives obrades a Catalunya. És un objecte molt valorat arreu del món i està present en els museus especialitzats de més prestigi internacional. Dona un important salt qua – litatiu a principis del s. XVI, amb la incorporació de tècniques pròpies de la producció veneciana. Aquesta influència, anomenada a la façon de venise, és rebuda en tot l’àmbit europeu, però sens dubte és a Catalunya on s’assimila millor i dona lloc a peces d’una gran qualitat i originalitat.

També es notable la influència rebuda de Síria, a causa de la importància del comerç existent entre la Corona Catalanoaragonesa i el Pròxim Orient fins a principis del S.XV.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.