Un model artístic fent La Ruta del Cister: creus de terme entre 1575 i 1590 - Cultura i Paisatge

Un model artístic fent La Ruta del Cister: creus de terme entre 1575 i 1590

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

Una de les marques d’identitat més local i, al mateix temps, més comuns arreu del territori català és la creu de terme, de les quals encara se’n conserven a la majoria de pobles, viles i ciutats del país. Aixecades per alguna persona o col·lectiu, ja sigui com a exvot o amb caràcter expiatori, habitualment es posaven als límits de les parròquies (allò que avui diríem el terme municipal), als límits de propietats, o també delimitaven la sagrera (espai sagrat proper a les esglésies).

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.