El calendari del poble - Cultura i Paisatge

El calendari del poble

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

Aquest calendari es veu complementat per una sèrie de dites sobre els mesos de l’any de caràcter popular, les quals s’han anat consolidant al llarg dels segles, en què apareixen reflectides diferents concepcions del temps, pròpies de les societats agrícoles i marineres. Són oracions breus, de caràcter sentenciós, que fixen d’una manera tradicional pautes de vida, experiències i, en general, idees arrelades que desprenen una conclusió, ensenyament o norma de conducta.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.