M. Joana Virgili Gasol, autor a Cultura i Paisatge

Sant Ramon

L'edifici sobresurt per la simplicitat i puresa de línies, amb un gran equilibri compositiu entre l'estructura constructiva i l'escultura.