M. Joana Virgili Gasol, autor a Cultura i Paisatge

El mensari de la catedral de Tarragona

La decoració escultòrica del claustre de la catedral de Tarragona constitueix un dels grups més notables de l’art figuratiu dels segles XII-XIII a Catalunya. Entre totes les escenes esculpides al claustre tarragoní, el cimaci que conté les representacions dels treballs dels mesos constitueix un…

El calendari del poble

Aquest calendari es veu complementat per una sèrie de dites sobre els mesos de l’any de caràcter popular, les quals s’han anat consolidant al llarg dels segles, en què apareixen reflectides diferents concepcions del temps, pròpies de les societats agrícoles i marineres. Són oracions breus, de…

Sant Ramon

L'edifici sobresurt per la simplicitat i puresa de línies, amb un gran equilibri compositiu entre l'estructura constructiva i l'escultura.