M. Joana Virgili Gasol, autor a Cultura i Paisatge

El mensari de la catedral de Tarragona

LA MESURA DEL TEMPS AL NOSTRE TERRITORI Al llarg de la història, la mesura del temps al nostre territori ha estat diversa. El primer sistema per mesurar el temps que coneixem és el còmput dels cònsols romans, que arribà fins, aproximadament, l’any 500 dC. En l’època visigòtica (s. VI a s. VIII),…

El calendari del poble

Aquest calendari es veu complementat per una sèrie de dites sobre els mesos de l’any de caràcter popular, les quals s’han anat consolidant al llarg dels segles, en què apareixen reflectides diferents concepcions del temps, pròpies de les societats agrícoles i marineres. Són oracions breus, de…

Sant Ramon

L'edifici sobresurt per la simplicitat i puresa de línies, amb un gran equilibri compositiu entre l'estructura constructiva i l'escultura.