Un abat de Santes Creus president de la Generalitat - Cultura i Paisatge

Un abat de Santes Creus president de la Generalitat

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

Pedro de Mendoza fou l’únic abat de Santes Creus que ocupà el càrrec de diputat del General. Mentre ho fou, residí a la casa que la comunitat tenia al Cap i Casal. L’accidentada elecció de Mendoza fa persistir la rècula d’aspectes curiosos. El 22 de juliol de 1497 era la segona vegada que diputats i oïdors eren escollits pel sistema insaculatori. L’extracció portava el castellà d’Amposta a ser diputat eclesiàstic, però l’hospitaler Diomedes de Vilaragut era fora del Principat i els Capítols de 1493 sobre les insaculacions deixaven clar que si el càrrec no havia estat jurat en el lloc de residència dels diputats en el termini de dos mesos després de l’elecció, s’havia de procedir a una nova extracció, i el designat no podia ser fora de Catalunya. Calia tornar-hi, doncs. El 23 de setembre de 1497, la sort va recaure sobre el bisbe de Barcelona, Pere Garcia. Natural de Xàtiva, a inicis de la tardor de 1497 era a la cort, a Castella. El seu procurador intentà que se li mantingués l’extracció, però fou debades. A la tercera, doncs, el sistema insaculatori feu aparèixer Pedro de Mendoza, el qual jurà el càrrec el 10 d’octubre de 1497. Tindrem l’oportunitat de comprovar que se li girà una feinada de bon començament.

(podeu llegir l’article sencer, obrint l’enllaç adjunt)

Tomba de l'abat Mendoça a la Sala Capitular del Monestir de Santes Creus © Foto: CiP / Josep M Rovira
Claustre posterior del Monestir de Santes Creus. ©Foto: CIP / Elena Milà

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.