Valentí Gual Vilà, autor a Cultura i Paisatge

Un abat de Santes Creus president de la Generalitat

Pedro de Mendoza (Pere de Mendoça) fou l’únic abat de Santes Creus que ocupà el càrrec de diputat del General. Mentre ho fou, residí a la casa que la comunitat tenia al Cap i Casal. L’accidentada elecció de Mendoza fa persistir la rècula d’aspectes curiosos. Fou el 40è President de la Generalitat de…

Senyoria de Poblet

Presentem i comentem un document localitzat al fons de l’Arxiu Històric de Poblet. Sembla que estava guardat a l’armari II, calaix 15. Si més no, així ho indica una anotació d’Eduard Toda al peu. Actualment, en aquest calaix s’hi conserven processos criminals del període 1702-1712. La inconfusible…

Històries de safraners

El safrà ha estat un producte d’una importància capital al llarg de la història. Era apreciat com a condiment, en cosmètica, en medicina, i li eren atribuïdes virtuts molt diverses. El comerç amb el safrà aportava beneficis econòmics interessants i permetia de capitalitzar les malparades…

Poblet, senyor justicier, i els bandolers

Des de la fundació a mitjan segle XII, la comunitat monàstica de Poblet va aconseguir a través de donacions, compres i permutes el control d’un vast territori (uns 600 quilòmetres quadrats) sobre el qual ostentava els drets derivats de la possessió feudal i de l’exercici de la justícia. La capacitat…

1714. La repressió. Les conseqüències de la derrota

La repressió que es va abatre sobre Catalunya després de la victòria militar borbònica de 1714 ha de ser analitzada per l’abast, la duresa, la diversitat i la cruesa que va manifestar. Valencians i aragonesos l’havien experimentat des del 1707 i, de fet, la major part de Catalunya era en mans de…

El comerç de safrà

Un fons documental patrimonial ens informa de les activitats d’un safraner rocafortí a mitjan segle XIX. Es tracta de Francesc Ninot Duc, batejat el 9 de desembre de 1813 a la parroquial de Sant Salvador, fi ll de Ramon Ninot Mateu i Francesca Duc. El 16 d’octubre de 1843, als gairebé 30 anys…