Trenta anys al costat de la ciutadania i la recerca - Cultura i Paisatge

Trenta anys al costat de la ciutadania i la recerca

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

Cal remuntar-nos al 1987 quan un professor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, llavors encara Universitat
de Barcelona, Lluís Navarro Miralles, inicià els passos per fer realitat el projecte de creació d’un arxiu històric a partir de la documentació del Port de Tarragona en el si de la mateixa administració portuària. El mes d’octubre del mateix any 1987 i gràcies a un conveni amb l’Obra Social de Caixa Tarragona es procedí a la contractació de dues tècniques per fer-lo viable, Mercè Toldrà Dalmau i Coia Escoda Múrria.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.