Joan Miró, història d'un tapís - Cultura i Paisatge

Joan Miró, història d’un tapís

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

El Museu d’Art Modern fou creat per la Diputació de Tarragona l’any 1976 a fi de promoure l’estudi i el coneixement de l’art modern i contemporani, i alhora conservar i mostrar el seu patrimoni artístic i compartir-lo amb la comunitat. Amb aquesta finalitat es constituí el Museu, dotat d’una biblioteca auxiliar, d’un centre de documentació i d’un arxiu fotogràfic. L’edifici que acull el Museu, situat a la Part Alta de Tarragona i fruit de la unió de tres cases del segle XVIII, fou rehabilitat per l’arquitecte Jaume Mutlló. L’any 1991, se n’inaugurà la restauració i el condicionament estructural que coneixem actualment. El 2008, el Museu d’Art Modern presentà la renovació de la seva exposició permanent amb un nou projecte museogràfic que aporta un important caràcter didàctic a la presentació de les col·leccions.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.