La cacera de bruixes - Cultura i Paisatge

La cacera de bruixes

de Joan Malet (1548-49)

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

La cacera de bruixes va ser un fenomen intens a Catalunya. A les àrees pirinenques va tenir unes característiques endèmiques tot al llarg dels segles XV, XVI i XVII. I, puntualment, en aquesta darrera centúria, va afectar la pràctica totalitat del país. En concret, en tan sols sis anys, de 1616 a 1622, es van produir més de quatre-centes execucions, segons l’historiador Joan Reglà, tot i que alguns documents coetanis les eleven a més de mil.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.