La restauració del Panteó Reial de Santes Creus - Cultura i Paisatge

La restauració del Panteó Reial de Santes Creus

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

L’any 2010, amb motiu de la celebració del 850è aniversari de la fundació del monestir de Santes Creus, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, va portar a terme la restauració panteó reial del monestir de Santes Creus,actuació dirigida pel Museu d’Història de Catalunya. La rehabilitació i dignificació del panteó reial de Santes Creus era una actuació absolutament necessària per tal de resoldre les deficients condicions de conservació en què es trobaven les seves estructures i elements ornamentals. Aquest fet era, per exemple, especialment manifest en el cas de la tomba de Jaume II i Blanca d’Anjou, que presentava un preocupant estat de degradació. En concret, es va portar a terme la restauració de les tombes de Pere el Gran i Jaume II el Just i Blanca d’Anjou, així com les làpides commemoratives respectives i la làpida i tomba de l’almirall Roger de Llúria.El projecte va culminar amb la instal·lació d’una nova il·luminació als mausoleus i al transsepte, així com de les naus laterals de l’església. Paral·lelament, s’ha dut a terme un projecte de recerca de les restes documentades a l’interior de les tombes. Aquest projecte, que es preveu finalitzar a la tardor d’aquest any 2011 permetrà aprofundir en la biografia d’aquests monarques i en els rituals d’enterrament de l’època medieval.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.