L'Arxiu Nacional de Catalunya - Cultura i Paisatge

L’Arxiu Nacional de Catalunya

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

L’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), creat l’any 1980 i amb seu a Sant Cugat del Vallès, és la institució arxivística cabdal del país, encarregada d’aplegar, conservar i difondre el patrimoni documental de Catalunya, especialment la documentació de l’Administració de la Generalitat. Adscrit al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, l’ANC té el doble caràcter d’arxiu general de l’Administració i d’arxiu històric. Com a arxiu general de l’Administració, ingressa, recupera i gestiona la documentació generada per l’acció política i administrativa dels departaments, organismes i empreses de la Generalitat. En aquest sentit, és una institució que està al servei de l’Administració i dels ciutadans. En la seva condició d’arxiu històric, recupera tota aquella altra documentació que, d’acord amb la legislació, té una especial rellevància per al coneixement de la nostra història nacional.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.