A Valls, barroc - Cultura i Paisatge

A Valls, barroc

La ciutat setcentista

Tarragona és romana; Montblanc, medieval; Reus, modernista; Tortosa, renaixentista, i Valls és barroca. La capital de l’Alt Camp disposa de prou arguments per a ser considerada una de les grans ciutats del barroc a Catalunya. Els Bonifàs, en escultura; Fra Josep de la Concepció, en arquitectura; Jaume Casellas, en música; Jaume Pons, en pintura; els plafons de rajoles de la capella del Roser; les escultures i pintures conservades a l’Arxiprestal de Sant Joan i al Museu de Valls; l’origen dels Mossos d’Esquadra; les esglésies i edificis nobles, i la figura de Cèsar Martinell, l’eminent estudiós del barroc català, fan que sempre que es parla de barroc, Valls hi sigui present.