Joan Salvadó Rovira, autor a Cultura i Paisatge

Els forns de calç

La pedra calcària és un material molt comú al nostre país i, ja des de fa temps, en les zones rurals es coneix com convertir-la en calç. Els pagesos i bosquetans, amb uns migrats ingressos provinents de les tasques agrícoles, havien de diversificar i estacionalitzar les seves activitats. Això va fer…

La bioenergia a l’economia rural

Viure en un entorn rural pot tenir uns certs avantatges econòmics sobretot a l'hora de plantejar-nos com gastem els diners en l'energia que necessitem. La utilització de la biomassa per a obtenir calor a través de la combustió és una possibilitat a l'abast de moltes famílies. A banda dels beneficis…