La bioenergia a l'economia rural - Cultura i Paisatge

La bioenergia a l’economia rural

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

Viure en un entorn rural pot tenir uns certs avantatges econòmics sobretot a l’hora de plantejar-nos com gastem els diners en l’energia que necessitem. La utilització de la biomassa per a obtenir calor a través de la combustió és una possibilitat a l’abast de moltes famílies. A banda dels beneficis mediambientals, que hi són, la utilització de la bioenergia ens pot fer estalviar molts diners.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.