Els forns de calç - Cultura i Paisatge

Els forns de calç

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

La pedra calcària és un material molt comú al nostre país i, ja des de fa temps, en les zones rurals es coneix com convertir-la en calç. Els pagesos i bosquetans, amb uns migrats ingressos provinents de les tasques agrícoles, havien de diversificar i estacionalitzar les seves activitats. Això va fer que treballar en pedreres i carboneres, fer llenya, recollir mel, recol·lectar fruits boscans i caçar fossin activitats ben conegudes, i practicades, pels nostres avantpassats recents. En els llocs propicis la producció de calç viva era una d’aquestes feines complementàries i es tractava de treure algun profit d’allò que es tenia a mà. La rendibilitat del producte va permetre que aquesta activitat subsistís fins més enllà de la primera meitat del segle XX.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.