Balnearis a La Ruta del Cister (s. XVIII-XXI) - Cultura i Paisatge

Balnearis a La Ruta del Cister (s. XVIII-XXI)

Les indústries turístiques al voltant de les aigües mineromedicionals

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

A finals del segle XIX, la nostra terra i els nostres pobles eren espais amb tota mena de problemes higiènics. Sense clavagueres, sense aigua corrent, amb els animals de treball al baixos de les cases i els corrals contigus. Els femers a tocar de les viles. Tot plegat un niu de malalties i infeccions. A Europa a mitjans d’aquell segle apareixen els higienistes. Aquell corrent científic i la descoberta per part de Louis Pasteur, el 1865, dels bacteris i microbis que causaven malalties i pandèmies als humans feren canviar hàbits a les societats occidentals.

Ciències com la medicina, l’arquitectura i l’urbanisme es veurien afectades, com també els locals públics amb disposicions per millorar la salut col·lectiva. La canalització d’aigua potable fins els domicilis neix en aquella segona part del segle i desplaça l’ús domèstic dels pous.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.