La primera recepta del torró d'Agramunt - Cultura i Paisatge

La primera recepta del torró d’Agramunt

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

La primera recepta dels torrons d’Agramunt (textos originals)

Aquesta recepta forma part del Llibre de totes maneres de confits, inclòs en el manuscrit ms. 68 de la Universitat de Barcelona, on es conserven el Llibre de totes maneres de potatges i el Llibre de totes maneres de confits, en un extens volum miscel·lani de 262 folis de paper, copiat al segle XV. En el capítol XXXII del Llibre de totes maneres de confits es dona la recepta “Per fer torons de avalanes”. Per conèixer quan la mel és cuita és explicat al capítol XXXI del mateix llibre “Per fer pinyonada de mel”.

Per fer ‘torons de avalanes’

Per fer torrons de avalanes torrades ab mell e fer ne tauletes, tu pendras les avallanes e torrar les as, e com sien torrades les faras ben netes ab un tros de vidre e que sien ben netes. E pux pendras la mell tanta com ne auras manester, so es una llr. de mell per liura de vallanes, e metras la al foch ab patit foch e menar l as be, e puxs levar l as del foch. E metras per liure de mell un blanch d ou e lensar los hi has com la mell sia tebea, e lavons menau ho una gran estona fort. E apres tomar ho has tentost al foch e cogua tant fins que sia cuyta, menant tostemps ab poch foch. E la cone- xensa de la me1 con es cuyta es atras en lo capitol de la pinyonada.

[E la conexensa de la mell es, com sia cuyta, tu pendras de la mell e metras ne en una escudela d aygua frede e puys aquella mell que y auras messa se deu trencar com a vidre, e axi matex n i a alguns que la masteguen ab les dens e si s pegua ab les dens no es cuyta, car com sia cuyta no s i peguera ans se trencara com a vidre.]

E cuyta la mell, levar l as del foch, e pendras les avallanes e metras les dins e mesclar les as ben ab la dita mell. E fet aso lensar ho has sobre una taula que sia ben neta ab aygua. E apres estendras ho tot e fer n as tauletes de calt en calt tals com volras.

 

Referència bibliogràfica:

GREWE, Rudolf; SOBERANAS, Amadeu-J, SANTANACH, Joan. Llibre de Sent Soví, Llibre de totes maneres de menjar, Llibre de totes maneres de confits. Barcelona: Editorial Barcino, 2009.

© Consell Regulador de la IGP Torró d'Agramunt
Cultura i Paisatge, núm. 14. Pàgs. 122 i 123

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.