Santes Creus - Cultura i Paisatge

Santes Creus

La llegenda de la fundació del monestir

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

Gràcies a la documentació conservada, hom sap que el monestir cistercenc de Santa Maria de Santes Creus (Alt Camp, Tarragona) fou fundat pel noble Guillem Ramon de Montcada, dapifer, i el seus fills Guillem, Ramon i Berenguer el dia 4 de desembre de l’any 1150 (“… nos omnes simul in unum tradimus et donamus Deo et beate Marie, abbati quoque et conventui Grandis Silve, honorem quem habemus in Monte de Cerdanola (…) ad construendum monasterium…”). Aquest primer assentament a Valldaura, posteriorment traslladat l’any 1168 al marge esquerre del riu Gaià en terres concedides a Valldaura l’any 1160 pels nobles Guerau Alamany, Guerau de Jorba, Guillem de Montagut i el bisbe de Barcelona Guillem de Torroja, fou l’origen del monestir de Santes Creus, avui monument nacional. La comunitat hi visqué fins a l’any 1135, quan hagué d’abandonar-lo obligada per la llei desamortitzadora de Mendizábal.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.